Royex Generation II


DET KONKURRENSKRAFTIGA ALTERNATIVET TILL MEKANISK BERGBRYTNING OCH KLENHÅLSSPRÄNGNING

Har nu blivit ännu bättre

Utforska  

Världsunikt, nytt tändsystem


Nu introducerar vi världens första pyrotekniska,
1.4S klassade tändsystem med fördröjning tidigare enbart möjligt med sprängkapslar.

Maxfire tändaren

Utforska  

Förenklar och effektiviserar,


- Sekundärsprängningar
- Kontroll av berg- och markvibrationer
- Kontroll av bergsprickor och stuffkvalité
- Dammhantering
- Logistik och spårbarhet

Frågor? Läs våra svar,

FAQ  
VIKTIG INFORMATION! NYA UTBILDNINGSKRAV

Arbetsmiljöverket kräver mer utbildning - Läs mer härRoyex Generation II


Royex pyrotekniska sprängsystem, tidigare kallat stenspräckningssystem, är framtaget för att bryta berg och sten där konventionella sprängämnen är olämpliga eller svåra att använda. Royex erbjuder en enkel, säker och effektiv lösning för sprängare i gruvor, stenbrott och entreprenadverksamhet som kommer i kontakt med bergarbeten där vibrationer och riskhantering är en daglig utmaning. Royex Generation II är det första pyrotekniska systemet i världen som har möjlighet att erbjuda ett unikt, sekventiellt fördröjningssystem direkt i patrontändaren – Maxfiretändaren. Maxfiretändaren kan individuellt fördröja initiering av varje Royexpatron vilket gör det fullt möjligt att skjuta intervallsalvor med Royex, allt helt pyrotekniskt. Royexpatroner levereras med förmonterade tändare. Det finns idag inget annat pyrotekniskt system som kan erbjuda samma flexibilitet och funktionalitet som Royex Generation II.

Royex Generation II introducerar följande unika funktioner;

Världens första 1.4S- och pyrotekniskt klassade fördröjningssystem för pyrotekniska patroner (tidigare stenspräckningspatroner eller krutpatroner). Inget annat system kan idag tillhandahålla det unika och individuella fördröjningssystem som Maxfiretändaren erbjuder.

Förutom fördröjningsfunktionen som möjliggör intervallskjutning erbjuder även Maxfiretändaren en oöverträffad initieringsstyrka, speciellt anpassad för drivmedlet i Royex Generation II patronen.

En ny, optimerad, blandning av komponenterna i drivmedlet ger en starkare effekt, en lägre gasemission och bättre tillförlitlighet. Drivmedlet räknas som en gasgenererande komposition och får laddas enligt gällande regler för sådana (se nedan).

Royex Generation II är CE certifierad som en P2 produkt och kräver därmed inte spårbarhet. Produkten är tillverkad enligt högsta kvalité och fabrikationsstandard.

Royex Generation II patronen   

Ingenjörer, sprängare, projektledare och myndigheter upplever idag ökande utmaningar vid sprängarbeten. Vibrationsgränser i kringliggande miljö, driftstörningar, sprickbildning och operationell säkerhet är aspekter som är utmanande vid traditionellt användande av detonerande sprängämnen. Kostnader i samband med logistik och riskhantering ökar också med nya krav på spårbarhet och digital hantering av logistisk data.

Royex Generation II systemet är klassat som en pyroteknisk produkt av typ P2. Detta innebär att ingen del av systemet kräver spårbarhet. I kombination med transportklass 1.4S och begärlighetsgrad C erbjuder Royex Generation II produkter den logistiskt och hanteringsmässigt enklaste lösningen för sprängning på den svenska marknaden idag.

Funktionen hos Royex Generation II patronen skiljer sig fundamentalt från konventionella högexplosiva ämnen. Genom en långsammare tryck- och värmeberoende reaktion så, deflagrerar Royex drivmedel vid initiering och övergår inte i en detonation. Reaktionen ökar gastrycket i borrhålen relativt långsamt och ger kringliggande berg en möjlighet att spricka och förflytta sig. Berget hinner vid deflageringen absorbera energin och när berget sträckgräns är nådd, skapas sprickor varpå gastrycket kan ventileras och effekten avtar direkt. Det är främst denna effekt som ger de små vibrationerna samt minskar kast och sprickrisker.

Drivmedlet i Royex Generation II har en optimerad syrebalans och skapar därför minimala mängder skadliga gaser vid korrekt användning. Värden på under 5 ppm kolmonoxid har uppmätts efter ett par minuter i underjordsmiljö med godkänd ventilation. Detta möjliggör en mer kontinuerlig gruvdrift och underjordsarbete än vad som är möjligt med konventionella sprängämnen. Royex Generation II skapar sammantaget en mjukare brytningsmetod, samt möjlighet till en mer kontinuerlig drift till en högre kostnadsbesparing än tidigare. I kombination med lägre förvaringskrav (1.4S, begärlighetsgrad C) och inga krav på spårbarhetshantering förenklar lösningen bergarbeten ytterligare.

För att använda P2 produkter krävs en utbildning. Utbildningen erbjuds idag via utvalda och högst erfarna samarbetspartners och en kvalificerad utbildning tar inte mer än 3 dagar. Utbildningen berättigar därmed både till en P2 certifiering och sprängkort klass B. Efter genomförd utbildning kan du komma igång att spränga berg med Royex direkt efter du fått ditt kursintyg. Ska du förvara produkterna på egen plats måste du även ha ett förvaringstillstånd. Ska du skjuta i detaljplanelagt område behöver du också ett tillstånd från polisen. Är du oroad över dessa tillstånd eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss

Kom igång med Royex idag!   

Viktig information

Royex Generation II är i Sverige klassad som en gasgenererande komposition. Generation II patronen är därmed den enda pyrotekniska (stenspräcknings-) patronen klassad som en gasgenererande komposition på den svenska marknaden idag.

Klassningen innebär att enligt gällande lagar får man således ladda och avfyra:

I detaljplanelagt område: Maximalt ladda och avfyra 150 gram Royex Gen II i ett hål med godkänd P2 utbildning (minst tre dagar vid skjutning i berg). Sprängare med sprängkort klass A och P2 utbildning har ingen begränsning.

I ej detaljplanelagt område: Maximalt ladda och avfyra 150 gram Royex Gen II per hål i obegränsat antal borrhål simultant eller med fördröjning med godkänd P2 utbildning eller med giltigt spräckkort (utbildning minst tre dagar vid skjutning i berg,oavsett leverantör av spräckkortet/P2 utbildningen). Sprängare med sprängkort klass A och P2 utbildning har ingen begränsning.

Har du ett giltigt spräckkort eller P2 certifikat från någon leverantör/utbildare och giltigt förvaringstillstånd har du rätt att använda och köpa Royex Generation II redan idag!

NOTERA NYA UTBILDNINGSKRAV. LÄS MER HÄR

Fördelar med Royex Generation II:

Allmänna fördelar
- Fördröjningsfunktion tillgänglig via elektrisk tändning, innebär möjlighet till pyroteknisk intervallskjutning med P2 utbildning eller med giltigt spräckkort.
- Fördröjningsfunktion integrerad i tändaren möjliggör maximal flexibilitet. Tändaren kommer färdigmonterad, önskad fördröjning anges i beställningen.
- Mindre kast, mindre täckning och mindre sprängämne på arbetsplatsen minimerar ställtider.
- Stor möjlighet till att reglera och påverka styckefall.
- Hög säkerhet vid handhavande.
- Inga sprängämnen närvarande på/vid arbetsplatsen.
- Mindre krav på logistik vid förvaring och transport i och med transport klass 1.4S samt begärlighetsgrad C.
- P2 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.
- Får användas och köpas av alla med giltigt spräckkort eller P2 utbildning, oavsett leverantör av utbildning
Produktionssprängning
och tunneldrivning
- Starkt minskad damm bildning vid skjutning - mindre ventilation.
- Kontinuerlig sprängning möjlig.
- Optimal syrebalansering - noll farliga gaser (NOx, CO).
- Strossning och sekundärskjutning kan genomföras parallellt med andra aktiviteter.
- Starkt alternativ till sekundärskjutning för skivrasbrytning.
- Ingen krosszon kring borrhålet efter sprängning minimerar mineralförlust, minskar damm bildning och minskar påverkan på tunnel och tillredningstunneln.
- Låga vibrationer och minimal krosszon skyddar tunnel och tillredningsväggar, kan minska behovet av bergförstärkningar.
- Minimala kast minskar risken för skada på kringliggande bergförstärningar och infrastruktur.
Stenbrott
- Kontinuerlig sprängning möjlig. Intervallskjutningen ger större flexibilitet och möjlighet till ytterligare produktionsökning.
- Ökar livslängden på brottet då brytning är möjlig närmare känslig infrastruktur eftersom tekniken ger mindre vibrationer, mindre kast, mindre damm och minde ljud.
- Betydligt mindre stenkast jämfört med konventionell sprängning - mindre eller ingen täckning nödvändig.
- Hög precision i brytningen. Snygga och raka snitt för dimensionssten- och blockstensbrytning innebär mindre sågning och efterarbetning.
- Minskade säkerhetsavstånd för personal och utrustning utan att kompromissa med säkerheten.
- Spårbarhetshantering inte nödvändig - inga dyra investeringar eller tidsödande hantering krävs.
- Hela systemet är 1.4S klassat med begärlighetsgrad C. Mindre problem med transport och förvaring.

Infrastruktur och
urbana arbeten
- För första gången kan operatörer med spräckkort skjuta pall, rör- eller kabelgrav med intervall. Ökar produktiviteten.
- Får ladda 150 gram per hål i ej detaljplanelagt, 150 gram i ett hål i detaljplanelagt område.
- Fungerar med traditionella borrplaner för klenhålssprängning eller lågvibrationssprängning.
- Förenklad design gör uppkopplingsarbete enkelt och säkert.


Resurser

Produktguider
Royex Gen II patroner
Maxfiretändare
Royex tändapparater

Datablad
Royex Gen II tekniskt datablad
Royex Gen II broschyr

Externa länkar
Bergutbildarna
Explosiv utbildning
BEF
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)


Övrig dokumentation   

Letar du efter en entreprenör?
Låt oss hjälpa dig att hitta rätt   


Royex för sprängare   Video


  • Sekundärsprängning

  • Maxfire fördröjningsdemonstration

  • Pallsprängning

Bilder
Mer bilder och filmer i vårt galleri   

NYHETER MED GENERATION II

Vi är stolta att introducera följande unika fördelar och funktioner med Royex Generation IIINNOVATIV FÖRDRÖJNIG

Genom vår nya Maxfiretändare, kan vi nu som första leverantör i världen erbjuda det mest kraftfulla och flexibla tändsystemet för pyrotekniska patroner med inbyggd fördröjningsfunktionalitet.

NYTT DRIVMEDEL

Fullt syrebalanserat och starkare drivmedel och klassat som en gasgenererande komposition gör Royex Gen II patronen till den första patronen lämplig för underjordsarbete och för intervallskjutningar ovan jord.

NY FLEXIBEL DESIGN

För att erbjuda maximal flexibilitet kommer Gen II patronen antingen med färdigmonterad eller separat tändare, allt efter dina önskemål. Den modulära designen med skruvinfästning gör att du som användare kan skräddarsy laddvikt och fördröjning efter behov.

BEVISAD EFFEKT

Genom seriöst och rigoröst utvecklings- och testarbete har Royex Generation II patronens effektivitet och kapacitet bevisats i en mängd applikationer.

-->