Royex för sprängare

Royex pyrotekniska sprängsystem är ett utmärkt komplement till konventionell sprängning eftersom systemet är utformat att användas i situationer där konventionell sprängning inte är lämplig. När du som sprängare kommer på berg eller sten som du inte vill eller kan hantera med vanligt sprängämne kan Royex erbjuda ett säkert och effektivt alternativ.

Etken Teknologi, tillverkare av Royex spräcksystem, är aktiv stödjande partner till Bergsprängnings entreprenörernas förening (BEF). Att vara partner innebär ett aktivt samarbete med bergsprängare och leverantörer i sprängbranschen. Partnerskapet innebär ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra produkter, utbildning och rutiner så att dessa motsvarar och överträffar branschens krav.

Upptändning av spräckpatroner med sprängkapslar
I Sverige marknadsförs patroner som kan initieras med detonerande sprängkapslar. Om ett krutbaserat eller gasgenererande drivmedel initieras med ett sådant högt tryck och hög temperatur som en sprängkapsel ger finns det stor risk att drivmedlet går över från att deflagera till att istället detonera. Pyrotekniska drivmedel ger då samma energi som ett trögt sprängämne.