Utbildningssatsning 2019!


GÅ VÅR GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK!

Svarar mot Arbetsmiljöverkets AFS 2019:2.
Berättigar till sprängkort klass A (P2)

Läs mer här  

Royex Generation II


DET KONKURRENSKRAFTIGA ALTERNATIVET TILL MEKANISK BERGBRYTNING OCH KLENHÅLSSPRÄNGNING

Har nu blivit ännu bättre

Utforska  

Förenklar och effektiviserar,


- Sekundärsprängningar
- Kontroll av berg- och markvibrationer
- Kontroll av bergsprickor och stuffkvalité
- Dammhantering
- Logistik och spårbarhet

Frågor? Läs våra svar,

FAQ  
INFORMATION OM NYA UTBILDNINGSKRAV

Arbetsmiljöverket kräver mer utbildning - Läs mer härRoyex Generation II


Royex pyrotekniska sprängsystem, tidigare kallat stenspräckningssystem, är framtaget för att bryta berg och sten där konventionella sprängämnen är olämpliga eller svåra att använda. Royex pyrotekniska patron eller stenspräckningspatron, erbjuder en enkel, säker och effektiv lösning för sprängare i gruvor, stenbrott och entreprenadverksamhet som kommer i kontakt med bergarbeten där vibrationer och riskhantering är en daglig utmaning.

Royex nya Maxfiretändare erbjuder en mycket kraftfull initieringsstyrka, speciellt anpassad för drivmedlet i Royex Generation II patronen. Blandningen av komponenterna i Royex Generation II drivmedlet ger en starkare effekt, en lägre gasemission och bättre tillförlitlighet. Drivmedlet räknas som en gasgenererande komposition och får laddas enligt gällande regler för sådana (se nedan).

Royex Generation II patronen   

Ingenjörer, sprängare, projektledare och myndigheter upplever idag ökande utmaningar vid sprängarbeten. Vibrationsgränser i kringliggande miljö, driftstörningar, sprickbildning och operationell säkerhet är aspekter som är utmanande vid traditionellt användande av detonerande sprängämnen. Kostnader i samband med logistik och riskhantering ökar också med nya krav på spårbarhet och digital hantering av logistisk data.

Royex Generation II systemet är klassat som en pyroteknisk produkt av typ P2. Maxfiretändaren har den lägre klassen P1. Detta innebär att ingen del av systemet kräver spårbarhet. I kombination med transportklass 1.4S och begärlighetsgrad B/C erbjuder Royex Generation II produkter en av de mest logistiskt och hanteringsmässigt enklaste lösningarna för sprängning på den svenska marknaden idag.

Funktionen hos Royex Generation II patronen skiljer sig fundamentalt från konventionella högexplosiva ämnen. Genom en långsammare tryck- och värmeberoende reaktion så deflagrerar Royex drivmedel vid initiering och övergår inte i en detonation. Reaktionen ökar gastrycket i borrhålen relativt långsamt och ger kringliggande berg en möjlighet att spricka och förflytta sig. Berget hinner vid deflageringen absorbera energin och när bergets sträckgräns är nådd, skapas sprickor varpå gastrycket kan ventileras och effekten avtar direkt. Det är främst denna effekt som ger de små vibrationerna samt minskar kast och sprickrisker.

Drivmedlet i Royex Generation II har en optimerad syrebalans och skapar därför minimala mängder skadliga gaser vid korrekt användning. Värden på under 5 ppm kolmonoxid har uppmätts efter ett par minuter i underjordsmiljö med godkänd ventilation. Detta möjliggör en mer kontinuerlig gruvdrift och underjordsarbete än vad som är möjligt med konventionella sprängämnen. Royex Generation II skapar sammantaget en mjukare brytningsmetod, samt möjlighet till en mer kontinuerlig drift till en högre kostnadsbesparing än tidigare. I kombination med lägre förvaringskrav (1.4S, begärlighetsgrad B/C) och inga krav på spårbarhetshantering förenklar lösningen bergarbeten ytterligare.

För att använda P2 produkter krävs en utbildning. Utbildningen erbjuds idag via utvalda och erfarna samarbetspartners. Utbildningen berättigar både till en P2 certifiering och sprängkort. Ska du förvara produkterna på egen plats måste du även ha ett förvaringstillstånd. Ska du skjuta i detaljplanelagt område behöver du också ett tillstånd från polisen. Är du oroad över dessa tillstånd eller behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss .

Kom igång med Royex idag!   

Viktig information

NOTERA NYA UTBILDNINGSKRAV. LÄS MER HÄR

Fördelar med Royex Generation II:

Allmänna fördelar
- Mindre kast, mindre täckning och mindre sprängämne på arbetsplatsen minimerar ställtider.
- Stor möjlighet till att reglera och påverka styckefall.
- Hög säkerhet vid handhavande.
- Inga sprängämnen närvarande på/vid arbetsplatsen.
- Mindre krav på logistik vid förvaring och transport i och med transport klass 1.4S samt begärlighetsgrad B/C.
- P2 och P1 klassad inom EU, inget spårbarhetssystem (Track&Trace) nödvändigt.
- Får användas och köpas av alla med giltigt spräckkort eller P2 utbildning, oavsett leverantör av utbildning (vid användning i fast berg gäller ytterligare krav).
Produktionssprängning
och tunneldrivning
- Starkt minskad dammbildning vid skjutning - mindre ventilation.
- Kontinuerlig sprängning möjlig.
- Optimal syrebalansering - låga nivåer av farliga gaser (NOx, CO).
- Strossning och sekundärskjutning kan genomföras parallellt med andra aktiviteter.
- Starkt alternativ till sekundärskjutning för skivrasbrytning.
- Ingen krosszon kring borrhålet efter sprängning minimerar mineralförlust, minskar damm bildning och minskar påverkan på tunnel och tillredningstunneln.
- Låga vibrationer och minimal krosszon skyddar tunnel och tillredningsväggar, kan minska behovet av bergförstärkningar.
- Minimala kast minskar risken för skada på kringliggande bergförstärningar och infrastruktur.
Stenbrott
- Kontinuerlig produktionsssprängning möjlig.
- Ökar livslängden på brottet då brytning är möjlig närmare känslig infrastruktur eftersom tekniken ger mindre vibrationer, mindre kast, mindre damm och mindre ljud.
- Betydligt mindre stenkast jämfört med konventionell sprängning - mindre eller ingen täckning nödvändig.
- Hög precision i brytningen. Snygga och raka snitt för dimensionssten- och blockstensbrytning innebär mindre sågning och efterarbetning.
- Minskade säkerhetsavstånd för personal och utrustning utan att kompromissa med säkerheten.
- Spårbarhetshantering inte nödvändig - inga dyra investeringar eller tidsödande hantering krävs.
- Hela systemet är 1.4S klassat med begärlighetsgrad B/C. Mindre problem med transport och förvaring.Resurser

Produktguider
Royex Gen II patroner
Maxfiretändare
Royex tändapparater

Utbildning
Utbildningsinformation
Utbildningsbroschyr 2019
Anmälningsformulär

Externa länkar
Bergutbildarna
Explosiv utbildning
BEF
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)


Letar du efter en entreprenör?
Låt oss hjälpa dig att hitta rätt   


Royex för sprängare   Video


  • Sekundärsprängning

  • Pallsprängning

Bilder
Mer bilder och filmer i vårt galleri   

NYHETER MED GENERATION II

Vi är stolta att introducera följande unika fördelar och funktioner med Royex Generation IIINNOVATIVA TÄNDARE

Genom vår nya Maxfiretändare, kan vi nu erbjuda en av de mest kraftfulla och flexibla tändsystemet för pyrotekniska patroner.

NYTT DRIVMEDEL

Fullt syrebalanserat och starkare drivmedel och klassat som en gasgenererande komposition gör Royex Gen II patronen till den första patronen lämplig för underjordsarbete och för intervallskjutningar ovan jord.

NY FLEXIBEL DESIGN

Royex Generation II patronen är utformad för enkel och effektiv hantering på berget.

BEVISAD EFFEKT

Genom seriöst och rigoröst utvecklings- och testarbete har Royex Generation II patronens effektivitet och kapacitet bevisats i en mängd applikationer.

-->