Royex för sprängare

Royex pyrotekniska sprängsystem är ett utmärkt komplement till konventionell sprängning eftersom systemet är utformat att användas i situationer där konventionell sprängning inte är lämplig. När du som sprängare kommer på berg eller sten som du inte vill eller kan hantera med vanligt sprängämne kan Royex erbjuda ett säkert och effektivt alternativ.

Etken Teknologi, tillverkare av Royex spräcksystem, är aktiv stödjande partner till Bergsprängnings entreprenörernas förening (BEF). Att vara partner innebär ett aktivt samarbete med bergsprängare och leverantörer i sprängbranschen. Partnerskapet innebär ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra produkter, utbildning och rutiner så att dessa motsvarar och överträffar branschens krav.